คุณค่าของสินค้าแฮนด์เมด ความหมายของแฮนด์เมดหมายถึง สิ่งของที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมีเอกลักษณ์ที่เป็นสิ่งเดียวในโลกที่ใช้สองมือของเราผลิต ถึงแม้จะเป็นสิ่งเหมือนกันก็ตามหรือกรรมวิธีเหมือนกันก็ตาม โดยถ้าเราเปรียบเทียบกับการผลิต ซึ่งการผลิตงานเป็นจำนวนมากในโรงงานที่มีกำลังการผลิตของที่เหมือนๆกัน เราจะไม่เรียกมันว่าเป็นแฮนด์เมด การผลิตจะเน้นในเรื่องด้านจินตนาการของผู้คิดค้น โดยชิ้นงานนี้ทำออกมาด้วยสองมือและอาจใช้เครื่องมือประกอบด้วยเล็กน้อย เพื่อให้งานออกมารวดเร็วและสวยงาม และแน่นอนว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ดังนั้นราคาก็ย่อมจะแพงเป็นธรรมดา

คุณค่าของสินค้าแฮนด์เมด

คุณค่าของสินค้าแฮนด์เมด

งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากฝีมือแรงงานคน คุณค่าของสินค้าแฮนด์เมด อยู่ที่ในงาน ซึ่งแต่ละชิ้นงานจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็น เพราะไม่ใช่เครื่องจักรที่ตั้งโปรแกรมให้ทำงานได้เหมือนกันทุกชิ้น ดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยน ฉะนั้นงานแฮนด์เมดจึงราคาค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะใช้กับงานศิลปะ ดังนั้นเราจะพบว่างานศิลปะ เช่น วาดภาพ งานปั้น หรืองานจิตรกรรมต่างๆ จะมีราคาสูงกว่างานภาพพิมพ์ หรืองานหล่อโดยเครื่องจักร เพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณีตมากกว่า และคุณค่าความสร้างสรรค์ในการผลิตที่แตกต่างกัน ในแง่ของต้นทุนแล้วนั้นต้นทุนของวัตถุดิบต่อหน่วยที่นำมาผลิตแฮนด์เมดย่อมสูงกว่าระบบโรงงานอย่างแน่นอน

สินค้าแฮนด์เมดนับเป็นสินค้าที่ต้องการทางการตลาดเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ ทำให้ผู้คนหันมาประดิษฐ์สินค้าชนิดนี้เป็นจำนวนมาก เพราะจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยที่สามารถประดิษฐ์ได้อยู่ที่บ้านซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะจนเกินไป ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เกิดเป็นสินค้าที่ขายทั้งในและนอกประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจในสินค้าแฮนด์เมดนั้น ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามห้างร้านต่างๆ หรือแม้กระทั่งการค้นหารายละเอียดติดต่อซื้อขายที่มีบริการไว้บนอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง ทำให้เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และการผลิตที่เลียนแบบได้ยาก ควรออกแบบเพื่อให้สินค้ามีขึ้นตอนการผลิตที่ยากต่อการผลิตตามด้วย

ทิศทางของธุรกิจแฮนด์เมด ที่มีศักยภาพที่จะดำเนินและขยายธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว ได้แก่สินค้าที่อยู่ในระดับตลาดบน เนื่องจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในตลาดสินค้าแฮนด์เมดระดับล่าง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากจำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถเข้าตลาดได้ง่าย จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการในตลาดล่างจะใช้กลยุทธ์ในด้านราคาในการแข่งขัน หากพิจารณาลักษณะการผลิตสินค้าแฮนด์เมด พบว่าเป็นสินค้าที่ข้อจำกัดทางด้านเวลาในการผลิต ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ต่อเดือนมีจำนวนไม่มาก ดังนั้นหากผู้ประกอบการช้า การแข่งขันทางด้านราคาจะทำให้รายได้ลดลง หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาว

ความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมือนใครอยู่ที่จินตนาการของช่างฝีมือ ข้อเสียของงานแฮนด์เมดก็คือ ไม่ทันใจใช้เวลานานในการทำมาก ทุกอย่างก็ต้องทำด้วยมือทั้งสิ้น แต่ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน และในอีกหลายๆประเทศนั้น ก็เพราะเดี๋ยวนี้งานแฮนด์เมดเปลี่ยนไปจากรูปแบบดั้งเดิม ที่มีเพียงอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นมาเป็นการประยุกต์โดยใช้การออกแบบเข้าไปบวกกันเครื่องมือพื้นฐาน เช่น จักรเย็บผ้า กระดานตัดเย็บ อุปกรณ์ช่วยเพิ่มเติม ทำให้ผลงานที่ออกมีความทันสมัย รวดเร็วมากขึ้นและได้ความเป็นยูนิคไม่เหมือนใคร หลายๆประเทศได้หันกลับมาสู่รากเหงาของตนเอง

เว็บคาสิโนออนไลน์ UFA191 ให้บริการอย่างครบวงจร